NVO

NVO ir saīsinājums pilnajam nosaukumam nevalstiskā organizācija. Tās ir organizācijas, kuras ir izveidojušās, lai palīdzētu sabiedrībai dažādos izvirzītos mērķos. Šādas sabiedrības grupas, kurām būtu nepieciešama papildus palīdzība varētu būt mazākumtautības cilvēki, invalīdi, skolas vecuma bērni un daudz citas grupas. NVO biedri darbojas pēc brīvprātības principa, ievērojot katras organizācijas noteikumus, bet nesaņemot par to valsts atalgojumu. Pie nevalstiskām organizācijām pieder arī reliģiskas, politiskas, ziedošanas organizācijas.

Kāpēc ir izveidotas šādas organizācijas un kurš ir idejas autors? Visbiežāk tās tiek dibinātas, ja ir vērojama bezatbildība no valsts, pašvaldības vai biznesa sfēras. Tās papildina valsts izdotos uzdevumus, ar kuriem palīdz daudz vairāk cilvēkiem. Organizācijas sadarbojas ar valsts sektora darbiniekiem, tāpēc tām ir liela loma un spējas ietekmēt labklājības procesus valstī un starptautiskā reģionā. Skaits nemitīgi pieaug, attīstoties arvien jaunām un spēcīgām organizācijām. Galvenās jomas, kurās darbojas nevalstiskās organizācijas ir:

  • veselība
  • izglītība
  • sports un fiziskās aktivitātes
  • sociālās attiecībās
  • apkārtējās vides sakārtošana

Organizācijas strādā dažādos mērogos – starptautiskā visas pasaules mērogā, visas valsts Nacionālā mērogā, reģionālā mērogā, kas ietver vairākas pilsētas un novadus, viena novada vai pat vienas pilsētas un kopienas mērogā.

Nevalstiskās organizācijas darbojas kā brīvprātīgā darba un prakses iespējas daudz jauniešiem. Tā var būt pirmā darba pieredze, lai uzsāktu kādu konkrētu karjeras veidu. Ja šāda nevalstiskā organizācija ir dibināta oficiālā ceļā, tad sadarbība ar darba iestādēm var veicināt labas vakances iegūšanu. Pieaugušiem cilvēkiem šādas nevalstiskās organizācijas sniedz iespēju paplašināt savu darba sfēru, iegūt jaunu pieredzi un sniegt iekšējo labsajūtu, palīdzot citiem.

Katru gadu tiek iesākti vairāki projekti, kuros tiek aicinātas iesaistīties attiecīgās nevalstiskās organizācijas. 2016. gadā Latvijā kopā ir uzskaitītas vairāk kā 20 tūkstoši dažādas nevalstiskas organizācijas, kā arī atvēries Nacionālais NVO fonds.

Nacionālais NVO fonds , kura izveidei tika veltīti pēdējie 11 gadi, ir finansiāli līdzekļi, kas palīdzēs darboties organizācijām. Lai šo fondu izveidotu, organizācijām nācās veidot daudz konferences un pārrunas ar valdību, kas atbalstītu līdzekļu nodošanu. Organizācijas sadarbojas starptautiskā līmenī, un tām tiek piešķirti līdzekļi no ārvalstīm. Līdzekļi ir nepieciešami dažādiem iemesliem, kā, piemēram, transporta izdevumi, sakaru izdevumi, palīgmateriālu izdevumi un daudz citi. Ar finansiāliem līdzekļiem tiek virzīti demokrātijas procesi, nodrošināta sabiedrības dzīves kvalitāte un izglītošana par valstī notiekošiem procesiem.

Ar Latvijas Republikas nevalstisko organizāciju iniciatīvu, visa pasaule šobrīd 27. februārī svin Pasaules NVO dienu. Pirmo reizi šāda īpašā diena tika atzīmēta 2014. gadā, Helsinkos. Tās laikā divās dienās tika pārrunāti visi organizāciju iesniegtie mērķi un uzdevumi, kā arī jaunākās aktualitātes pasaulē. Šīs dienas galvenais uzdevums ir veicināt izpratni par nevalstisko organizāciju darbību, mērķiem un sasniegumiem pēdējā laikā. Lielās organizācijas veicina mazāku organizāciju attīstību, popularizējot to vārdu tālāk. Šīs dienas pasākumi veicina cilvēku iesaistīšanu organizāciju darbā, pastāstot, cik tas ir noderīgi un iedvesmojoši. Organizācijas tieši šo dienu ietvaros veido atvērto durvju dienas visiem interesentiem, un stāsta par tās darbības mērķiem un uzdevumiem.

Pasaules NVO dienā ne tikai svin un uzsver galvenos mērķus, bet arī piemin tos cilvēkus, kuri ir zaudējuši dzīvības savas darbības laikā. Ne visas organizācijas ir dzīvībai nedrošas – piemēram tās, kuras cīnās par labklājību kara darbības zonu cilvēkiem, bieži vien apdraud pašas sevi. Miera uzturēšanas misijas ir bīstamas un ir jābūt lielam sava darba entuziastam, lai to veiktu.